vhAdtIMd_gSbE5Ldl2SoHDOYng【FF14】極イノセンス討滅戦 【タイムライン+ギミック解説動画:吉田君音声つき】【学視点】
https://www.youtube.com/watch?v=JFGaD_YtJ0M20190701231628

20190701231637

20190701231647

20190701231654

20190701231702