maxresdefault


オメガ零式:デルタ編1の全体解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=zkI4bH-XSCs次元の狭間オメガ:デルタ編 零式1層タイマー
https://www.youtube.com/watch?v=IWzepzt8C_o